ZSS Prymusowa Wola


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019  
19 czerwca 2019 roku

 

19 czerwca 2019 roku uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019.  Było to historyczne wydarzenie szkoły, gdyż po 20 latach przestało istnieć (wygasło) gimnazjum. Czy to były dobre lata dla szkoły a przede wszystkim dla uczęszczających do gimnazjum uczniów niech każdy sam oceni. Na pewno przez ten czas działo się wiele przez współudziale wspaniałych uczniów i nauczycieli.

Dziś świadectwa ukończenia szkoły otrzymali zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej. W imieniu Wójta Gminy Sławno list odczytała pani Renata Jakubczyk, która wręczyła również wiele nagród dla uczniów osiągających minimum pierwsze miejsca w zawodach czy konkursach na szczeblu powiatowym. Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów kończących szkołę p.o. dyrektora szkoły, p. Mirosław Kapusta podziękował za współpracę i pomoc w realizowaniu najważniejszych celów edukacyjnych rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz gminy Sławno oraz złożył życzenia uczniom rozpoczynającym wakacje i po wakacjach naukę w nowych szkołach. Padło również wiele miłych słów podziękowań od strony uczniów i rodziców. Wychowawcy klas z p. dyrektorem wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody, świadectwa z wyróżnieniem oraz pozostałym uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Klasy II i VII otrzymali świadectwa promocyjne. Za pracę z uczniami osiągającymi wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych zostali wyróżnieni i otrzymali listy gratulacyjne dyrektora szkoły nauczyciele historii, plastyki oraz wychowania fizycznego.

Życzeniami bezpiecznych wakacji oraz po ciepłych słowach ks. Tomasza zakończyliśmy rok szkolny 2018/19

Do zobaczenia 2 września 2019 roku o godzinie 9.00, a na razie wszystkim życzymy udanych wakacji.

  

   
 

 Wydarzenia 2018/2019